Tashqi savdo aylanmasi;168,7;166,5;98,7 shu jumladan:;-;-;- MDH davlatlari;56,9;68,7;120,8 boshqa davlatlar;111,8;97,8;87,4 Eksport;124,3;110;88,5 shu jumladan:;-;-;- MDH davlatlari;36,1;49,3;136,5 boshqa davlatlar;88,2;60,7;68,8 Import;44,4;56,5;127,2 shu jumladan:;-;-;- MDH davlatlari;20,8;19,5;93,5 boshqa davlatlar;23,6;37;156,9