Jami:;1704778;116,2;511499,4;116,8 Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari;117842,7;106;1331,3;100,2 Moliya xizmatlari;143584,6;123,2;43519,5;123,5 Transport xizmatlari;386394,7;115;119876,4;114,5 shu jumladan, avtotransport xizmatlar;375527,9;116,3;118681,3;114,6 Yashash va ovqatlanish xizmatlari;48170,5;114,2;15392,6;114,5 Savdo xizmatlari;649663,1;117;229330,2;117,4 Ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar;53468,6;115,6;16838,2;116,9 Ta'lim xizmatlari;42347,4;115,2;10478,9;112 Sog'liqni saqlash xizmatlari;18113,6;106,7;6776,4;105,6 Ijara va prokat xizmatlari;48977,1;118,6;14207,5;116,5 Kompyuter va maishiy tovarlarni tamirlash xizmatlari;67116,7;120,9;22246,1;119,8 Shaxsiy xizmatlar;73928,8;119,4;23737,9;117,5 Me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar;10576,5;116;2745,9;115,5 Boshqa turdagi xizmatlar;44593,7;111,7;5018,5;106,9