[{"id":"1","G1":"\ufeffJami:","G2":"1704778","G3":"116,2","G4":"511499,4","G5":"116,8\r"},{"id":"2","G1":"Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari","G2":"117842,7","G3":"106","G4":"1331,3","G5":"100,2\r"},{"id":"3","G1":"Moliya xizmatlari","G2":"143584,6","G3":"123,2","G4":"43519,5","G5":"123,5\r"},{"id":"4","G1":"Transport xizmatlari","G2":"386394,7","G3":"115","G4":"119876,4","G5":"114,5\r"},{"id":"5","G1":"shu jumladan, avtotransport xizmatlar","G2":"375527,9","G3":"116,3","G4":"118681,3","G5":"114,6\r"},{"id":"6","G1":"Yashash va ovqatlanish xizmatlari","G2":"48170,5","G3":"114,2","G4":"15392,6","G5":"114,5\r"},{"id":"7","G1":"Savdo xizmatlari","G2":"649663,1","G3":"117","G4":"229330,2","G5":"117,4\r"},{"id":"8","G1":"Ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar","G2":"53468,6","G3":"115,6","G4":"16838,2","G5":"116,9\r"},{"id":"9","G1":"Ta'lim xizmatlari","G2":"42347,4","G3":"115,2","G4":"10478,9","G5":"112\r"},{"id":"10","G1":"Sog'liqni saqlash xizmatlari","G2":"18113,6","G3":"106,7","G4":"6776,4","G5":"105,6\r"},{"id":"11","G1":"Ijara va prokat xizmatlari","G2":"48977,1","G3":"118,6","G4":"14207,5","G5":"116,5\r"},{"id":"12","G1":"Kompyuter va maishiy tovarlarni tamirlash xizmatlari","G2":"67116,7","G3":"120,9","G4":"22246,1","G5":"119,8\r"},{"id":"13","G1":"Shaxsiy xizmatlar","G2":"73928,8","G3":"119,4","G4":"23737,9","G5":"117,5\r"},{"id":"14","G1":"Me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar","G2":"10576,5","G3":"116","G4":"2745,9","G5":"115,5\r"},{"id":"15","G1":"Boshqa turdagi xizmatlar","G2":"44593,7","G3":"111,7","G4":"5018,5","G5":"106,9\r"}]