1´╗┐Jami:1704778116,2511499,4116,8 2Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari117842,71061331,3100,2 3Moliya xizmatlari143584,6123,243519,5123,5 4Transport xizmatlari386394,7115119876,4114,5 5shu jumladan, avtotransport xizmatlar375527,9116,3118681,3114,6 6Yashash va ovqatlanish xizmatlari48170,5114,215392,6114,5 7Savdo xizmatlari649663,1117229330,2117,4 8Ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar53468,6115,616838,2116,9 9Ta'lim xizmatlari42347,4115,210478,9112 10Sog'liqni saqlash xizmatlari18113,6106,76776,4105,6 11Ijara va prokat xizmatlari48977,1118,614207,5116,5 12Kompyuter va maishiy tovarlarni tamirlash xizmatlari67116,7120,922246,1119,8 13Shaxsiy xizmatlar73928,8119,423737,9117,5 14Me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar10576,51162745,9115,5 15Boshqa turdagi xizmatlar44593,7111,75018,5106,9