1;YaHM;mln.sum;3086;3622,1;109,7;108,9;0,8 -;KB va xususiy tadbirkorlik sub`ektlari YaHMdagi ulushi;%;62,5;62,7;x;; ;YaHMda xizmatlar ulushi;%;61,1;61,7;x;; 2;Qishloq xo`jaligi yalpi mahsuloti;;;;;; ; -xarakatdagi narxlarda;mln.so`m;1704961,7;1920540,3;112,6;; ; -solishtirma narxlarda;mln.so`m;1704961,7;1820850,9;106,8;107,7;-0,9 3;Sanoat mahsulotlari hajmi;;;;;; ; -xarakatdagi narxlarda;mln.so`m;875307,3;977165,8;111,6;; ; -solishtirma narxlarda;mln.so`m;913526;964433,6;105,6;109;-3,4 4;Hududiy sanoat mahsulotlari hajmi;;;;;; ; -xarakatdagi narxlarda;mln.so`m;383609,1;498230,5;129,9;; ; -solishtirma narxlarda;mln.so`m;409126;478975;117,1;115,8;1,3 5;Xalq iste`mol mollari ishlab chiqarish;;;;;; ; -xarakatdagi narxlarda;mln.so`m;364169,8;415611,4;114,1;112;2,1 6;Barcha manbalar hisobidan kapital qo`yilmalar xajmi;;;;;; ; -xarakatdagi narxlarda;mln.so`m;671583,4;852876;116,7;105;11,7 7;Bajarilgan pudrat ishlar hajmi;;;;;; ; -xarakatdagi narxlarda;mln.so`m;630990,5;786036,9;117,3;113,1;4,2 8;Chakana savdo mollar aylanmasi;;;;;; ; -xarakatdagi narxlarda;mln.so`m;2156999,8;2641887,7;122,5;; ; -solishtirma narxlarda;mln.so`m;2156999,8;2469053,9;114,5;114,5;0 9;Jami xizmatlar;;;;;; ; -xarakatdagi narxlarda;mln.so`m;1396763,2;1704778;122,1;; ; -solishtirma narxlarda;mln.so`m;1396763,2;1622710,7;116,2;115,1;1,1 10;Pullik xizmat hajmi;;;;;; ; -xarakatdagi narxlarda;mln.so`m;492967,1;616459,1;125,1;; ; -solishtirma narxlarda;mln.so`m;492967,1;551049,5;111,8;110,7;1,1 ;shu jumladan, maishiy xizmat hajmi;;;;;; ; -xarakatdagi narxlarda;mln.so`m;90174,8;111638,8;123,8;; ; -solishtirma narxlarda;mln.so`m;90174,8;103455,4;114,7;; 11;Yuk tashish;ming tonna;24857,8;24969,8;100,5;; 12;Yuk aylanmasi;mln.tn.km.;563,2;600,2;106,6;; 13;Yo`lovchi tashish;ming kishi;231081,4;232399,2;100,6;; 14;Yo`lovchi aylanmasi;mln. yo`lovchi.km.;2106;2144,8;101,8;;