Amaldagi "Qizil-olma" koni negizida "Samarcho'q" yer osti uchastkasini qurish;39,4;29,9;76 Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida sement zavodini qurish;1020;994,3;97,5 “Yoshlik I” konini o’zlashtirish;514,5;687,2;133,6 “Yoshlik II” konini o’zlashtirish;11,5;13,3;115,4 Amaldagi "Qizil-olma" koni negizida "Междуречье" yer osti uchastkasini qurish;;0,3; Uch Kuloch konini ochiq usulda o’zlashtirish;0,1;0,3;155,9 Xom ashyoni qazib olish va qayta ishlash uchun ishlab chiqarish quvvatini kengaytirish (Qalmoqqir, Sari-cho’qqi, STYTB, ATB, MBF);188,7;209,2;110,9 JAMI;1774,2;1934,5;109