Xitoy Halq Rеspublikasiga;1 - 300;$9 Xitoy Halq Rеspublikasiga;300,01 - 600;$18 Xitoy Halq Rеspublikasiga;600,01 - 1000;$25 Xitoy Halq Rеspublikasiga;1000,01 - 1500;$35 Xitoy Halq Rеspublikasiga;1500,01- 2000;$40 Xitoy Halq Rеspublikasiga;2000,01 - va ortiq;$45 Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga;1,00 - 200,00;$3 Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga;200,01 - 400,00;$6 Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga;400,01 – 600,00;$9 Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga;600,01 - 800,00;$12 Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga;800,01 – 1000,00;$15 Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga;1000,01 - 2000,00;$30 Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga;2000,01 - 3000,00;$36 Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga;3000,01 - 4000,00;$40 Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga;4000,01 - 5000,00;$50 Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga;5000,01 va ortiq;$75 Turkiya va BAAga;1,00 - 100,00;$10 Turkiya va BAAga;100,01 - 250,00;$18 Turkiya va BAAga;250,01 - 400,00;$24 Turkiya va BAAga;400,01 – 600,00;$34 Turkiya va BAAga;600,01 – 800,00;$39 Turkiya va BAAga;800,01 – 1000,00;$44 Turkiya va BAAga;1000,01 – 1200,00;$60 Turkiya va BAAga;1200,01 – 1800,00;$65 Turkiya va BAAga;1800,01 – 2500,00;$70 Turkiya va BAAga;2500,01 va ortiq;$100 uzoq xorij mamlakailariga;1,00 - 100,00;$10 uzoq xorij mamlakailariga;100,01 - 250,00;$18 uzoq xorij mamlakailariga;250,01 - 400,00;$24 uzoq xorij mamlakailariga;400,01 - 600,00;$34 uzoq xorij mamlakailariga;600,01 - 800,00;$39 uzoq xorij mamlakailariga;800,01 - 1000,00;$44 uzoq xorij mamlakailariga;1000,01 - 1200,00;$60 uzoq xorij mamlakailariga;1200,01 - 1800,00;$65 uzoq xorij mamlakailariga;1800,01 – 2 500,00;$70 uzoq xorij mamlakailariga;2 500,01 va ortiq;$100 MoneyGram tizimining pul o‘tkazmalar;Izoh;O‘zbеkiston Rеspublikasi rеzidеntlari uchun o‘tkazmalar jo‘natish kuniga 5000 AQSH dollari ekvivalеntidan oshmagan miqdorda ruxsat etiladi.