[{"id":"1","G1":"Xitoy Halq Rеspublikasiga","G2":"1 - 300","G3":"$9\r"},{"id":"2","G1":"Xitoy Halq Rеspublikasiga","G2":"300,01 - 600","G3":"$18\r"},{"id":"3","G1":"Xitoy Halq Rеspublikasiga","G2":"600,01 - 1000","G3":"$25\r"},{"id":"4","G1":"Xitoy Halq Rеspublikasiga","G2":"1000,01 - 1500","G3":"$35\r"},{"id":"5","G1":"Xitoy Halq Rеspublikasiga","G2":"1500,01- 2000","G3":"$40\r"},{"id":"6","G1":"Xitoy Halq Rеspublikasiga","G2":"2000,01 - va ortiq","G3":"$45\r"},{"id":"7","G1":"Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga","G2":"1,00 - 200,00","G3":"$3\r"},{"id":"8","G1":"Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga","G2":"200,01 - 400,00","G3":"$6\r"},{"id":"9","G1":"Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga","G2":"400,01 – 600,00","G3":"$9\r"},{"id":"10","G1":"Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga","G2":"600,01 - 800,00","G3":"$12\r"},{"id":"11","G1":"Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga","G2":"800,01 – 1000,00","G3":"$15\r"},{"id":"12","G1":"Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga","G2":"1000,01 - 2000,00","G3":"$30\r"},{"id":"13","G1":"Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga","G2":"2000,01 - 3000,00","G3":"$36\r"},{"id":"14","G1":"Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga","G2":"3000,01 - 4000,00","G3":"$40\r"},{"id":"15","G1":"Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga","G2":"4000,01 - 5000,00","G3":"$50\r"},{"id":"16","G1":"Rossiya, Gruziyaga, MDH mamlakatlari va Isroilga","G2":"5000,01 va ortiq","G3":"$75\r"},{"id":"17","G1":"Turkiya va BAAga","G2":"1,00 - 100,00","G3":"$10\r"},{"id":"18","G1":"Turkiya va BAAga","G2":"100,01 - 250,00","G3":"$18\r"},{"id":"19","G1":"Turkiya va BAAga","G2":"250,01 - 400,00","G3":"$24\r"},{"id":"20","G1":"Turkiya va BAAga","G2":"400,01 – 600,00","G3":"$34\r"},{"id":"21","G1":"Turkiya va BAAga","G2":"600,01 – 800,00","G3":"$39\r"},{"id":"22","G1":"Turkiya va BAAga","G2":"800,01 – 1000,00","G3":"$44\r"},{"id":"23","G1":"Turkiya va BAAga","G2":"1000,01 – 1200,00","G3":"$60\r"},{"id":"24","G1":"Turkiya va BAAga","G2":"1200,01 – 1800,00","G3":"$65\r"},{"id":"25","G1":"Turkiya va BAAga","G2":"1800,01 – 2500,00","G3":"$70\r"},{"id":"26","G1":"Turkiya va BAAga","G2":"2500,01 va ortiq","G3":"$100\r"},{"id":"27","G1":"uzoq xorij mamlakailariga","G2":"1,00 - 100,00","G3":"$10\r"},{"id":"28","G1":"uzoq xorij mamlakailariga","G2":"100,01 - 250,00","G3":"$18\r"},{"id":"29","G1":"uzoq xorij mamlakailariga","G2":"250,01 - 400,00","G3":"$24\r"},{"id":"30","G1":"uzoq xorij mamlakailariga","G2":"400,01 - 600,00","G3":"$34\r"},{"id":"31","G1":"uzoq xorij mamlakailariga","G2":"600,01 - 800,00","G3":"$39\r"},{"id":"32","G1":"uzoq xorij mamlakailariga","G2":"800,01 - 1000,00","G3":"$44\r"},{"id":"33","G1":"uzoq xorij mamlakailariga","G2":"1000,01 - 1200,00","G3":"$60\r"},{"id":"34","G1":"uzoq xorij mamlakailariga","G2":"1200,01 - 1800,00","G3":"$65\r"},{"id":"35","G1":"uzoq xorij mamlakailariga","G2":"1800,01 – 2 500,00","G3":"$70\r"},{"id":"36","G1":"uzoq xorij mamlakailariga","G2":"2 500,01 va ortiq","G3":"$100\r"},{"id":"37","G1":"MoneyGram tizimining pul o‘tkazmalar","G2":"Izoh","G3":"O‘zbеkiston Rеspublikasi rеzidеntlari uchun o‘tkazmalar jo‘natish kuniga 5000 AQSH dollari ekvivalеntidan oshmagan miqdorda ruxsat etiladi. \r"}]