Uzb;Talab qilib olinguncha;0;Muddatsiz;Chegaralanmagan Uzb;Jamg'arma depozit;14;10 yil;Chegaralanmagan Uzb;Jamg'arma depozit;20;1 yil;Omonatchining oylik kommunal to'loviga yetarli miqdorda foiz hisoblash uchun zarur summada Uzb;Jamg'arma depozit;1;3 yil;Chegaralanmagan Uzb;Jamg'arma depozit;1;15 yil;Ipoteka kreditining 25% qiymatida Uzb;Jamg'arma depozit;1;3 yil;Chegaralanmagan Uzb;Jamg'arma depozit;19;3 oy;Minimal 100,0 ming Uzb;Muddatli depozit;17;5 oy;Minimal 100,0 ming Uzb;Muddatli depozit;14;2 oy;Minimal 100,0 ming Uzb;Muddatli depozit;12;14 oy;Chegaralanmagan Uzb;Muddatli depozit;10;30 oygacha ;Chegaralanmagan Uzb;Muddatli depozit;12;3 oy;Minimal 1,0 mln. Uzb;Muddatli depozit;20;6 oy;Minimal 1,0 mln. Uzb;Muddatli depozit;18;4 oy;Chegaralanmagan Uzb;Jamg'arma depozit;10;1 oy;Minimal 100,0 ming Ru;До востребования;0;бессрочный;Без ограничения Ru;Сберегательный депозит;14;10 лет;Без ограничения Ru;Сберегательный депозит;20;1 год;В размере месячной суммы коммунальных услуг Ru;Сберегательный депозит;1;3 года;Без ограничения Ru;Сберегательный депозит;1;15 лет;25% суммы выдаваемого ипотечного кредита Ru;Сберегательный депозит;1;3 года;Без ограничения Ru;Сберегательный депозит;19;3 месяца;Минимальный взнос 100,0 тыс. сум Ru;Срочный депозит;17;5 месяца;Минимальный взнос 100,0 тыс. сум Ru;Срочный депозит;14;2 месяца;Минимальный взнос 100,0 тыс. сум Ru;Срочный депозит;12;14 месяцев;Без ограничения Ru;Срочный депозит;10;до 30 ти месяцев;Без ограничения Ru;Срочный депозит;12;3 месяца;Минимальный взнос 1,0 млн. сум Ru;Срочный депозит;20;6 месяца;Минимальный взнос 1,0 млн. сум Ru;Срочный депозит;18;4 месяца;Без ограничения Ru;Сберегательный депозит;10;1 месяц;Минимальный взнос 100 тыс. сум