[{"id":"1","G1":"Uzb","G2":"Talab qilib olinguncha","G3":"0","G4":"Muddatsiz","G5":"Chegaralanmagan"},{"id":"2","G1":"Uzb","G2":"Jamg'arma depozit","G3":"14","G4":"10 yil","G5":"Chegaralanmagan"},{"id":"3","G1":"Uzb","G2":"Jamg'arma depozit","G3":"20","G4":"1 yil","G5":"Omonatchining oylik kommunal to'loviga yetarli miqdorda foiz hisoblash uchun zarur summada"},{"id":"4","G1":"Uzb","G2":"Jamg'arma depozit","G3":"1","G4":"3 yil","G5":"Chegaralanmagan"},{"id":"5","G1":"Uzb","G2":"Jamg'arma depozit","G3":"1","G4":"15 yil","G5":"Ipoteka kreditining 25% qiymatida"},{"id":"6","G1":"Uzb","G2":"Jamg'arma depozit","G3":"1","G4":"3 yil","G5":"Chegaralanmagan"},{"id":"7","G1":"Uzb","G2":"Jamg'arma depozit","G3":"19","G4":"3 oy","G5":"Minimal 100,0 ming"},{"id":"8","G1":"Uzb","G2":"Muddatli depozit","G3":"17","G4":"5 oy","G5":"Minimal 100,0 ming"},{"id":"9","G1":"Uzb","G2":"Muddatli depozit","G3":"14","G4":"2 oy","G5":"Minimal 100,0 ming"},{"id":"10","G1":"Uzb","G2":"Muddatli depozit","G3":"12","G4":"14 oy","G5":"Chegaralanmagan"},{"id":"11","G1":"Uzb","G2":"Muddatli depozit","G3":"10","G4":"30 oygacha ","G5":"Chegaralanmagan"},{"id":"12","G1":"Uzb","G2":"Muddatli depozit","G3":"12","G4":"3 oy","G5":"Minimal 1,0 mln."},{"id":"13","G1":"Uzb","G2":"Muddatli depozit","G3":"20","G4":"6 oy","G5":"Minimal 1,0 mln."},{"id":"14","G1":"Uzb","G2":"Muddatli depozit","G3":"18","G4":"4 oy","G5":"Chegaralanmagan"},{"id":"15","G1":"Uzb","G2":"Jamg'arma depozit","G3":"10","G4":"1 oy","G5":"Minimal 100,0 ming"},{"id":"16","G1":"Ru","G2":"До востребования","G3":"0","G4":"бессрочный","G5":"Без ограничения"},{"id":"17","G1":"Ru","G2":"Сберегательный депозит","G3":"14","G4":"10 лет","G5":"Без ограничения"},{"id":"18","G1":"Ru","G2":"Сберегательный депозит","G3":"20","G4":"1 год","G5":"В размере месячной суммы коммунальных услуг"},{"id":"19","G1":"Ru","G2":"Сберегательный депозит","G3":"1","G4":"3 года","G5":"Без ограничения"},{"id":"20","G1":"Ru","G2":"Сберегательный депозит","G3":"1","G4":"15 лет","G5":"25% суммы выдаваемого ипотечного кредита"},{"id":"21","G1":"Ru","G2":"Сберегательный депозит","G3":"1","G4":"3 года","G5":"Без ограничения"},{"id":"22","G1":"Ru","G2":"Сберегательный депозит","G3":"19","G4":"3 месяца","G5":"Минимальный взнос 100,0 тыс. сум"},{"id":"23","G1":"Ru","G2":"Срочный депозит","G3":"17","G4":"5 месяца","G5":"Минимальный взнос 100,0 тыс. сум"},{"id":"24","G1":"Ru","G2":"Срочный депозит","G3":"14","G4":"2 месяца","G5":"Минимальный взнос 100,0 тыс. сум"},{"id":"25","G1":"Ru","G2":"Срочный депозит","G3":"12","G4":"14 месяцев","G5":"Без ограничения"},{"id":"26","G1":"Ru","G2":"Срочный депозит","G3":"10","G4":"до 30 ти месяцев","G5":"Без ограничения"},{"id":"27","G1":"Ru","G2":"Срочный депозит","G3":"12","G4":"3 месяца","G5":"Минимальный взнос 1,0 млн. сум"},{"id":"28","G1":"Ru","G2":"Срочный депозит","G3":"20","G4":"6 месяца","G5":"Минимальный взнос 1,0 млн. сум"},{"id":"29","G1":"Ru","G2":"Срочный депозит","G3":"18","G4":"4 месяца","G5":"Без ограничения"},{"id":"30","G1":"Ru","G2":"Сберегательный депозит","G3":"10","G4":"1 месяц","G5":"Минимальный взнос 100 тыс. сум"}]