3-участка;Касимова Нигора Эргашевна;Комиссия раиси;109-мактаб директори 3-участка;Юнусова Мухлиса Муксимовна ;Раис ўринбосари;109-мактаб директор ўринбосари 3-участка;Сунатова Шахноза Бахтиёровна ;Комиссия котиби;109-мактаб ўқитувчиси 3-участка;Джамалова Гулнора Атхамовна ;Комиссия аъзолари;109-мактаб ўқитувчиси 3-участка;Арслонова Холида Кучкаровна ;Комиссия аъзолари;109-мактаб ўқитувчиси 3-участка;Абдуллаева Камола Саидариповна ;Комиссия аъзолари;109-мактаб ўқитувчиси 3-участка;Юсупова Покиза Мирвахитовна ;Комиссия аъзолари;109-мактаб ўқитувчиси 3-участка;Эрмухамедова Фарида Шарафудиновна ;Комиссия аъзолари;109-мактаб ўқитувчиси 3-участка;Таджибаева Дилбар Артиковна ;Комиссия аъзолари;109-мактаб ўқитувчиси 3-участка;Абдуллаев Фаррух Орифжонович ;Комиссия аъзолари;109-мактаб ўқитувчиси 3-участка;Набиева Адиба Фатхиддиновна ;Комиссия аъзолари;“Бекобод” маҳалла фуқаролар йиғини котибаси