Jami xizmatlar;1404.9;110.3;100 Shu jumladan xizmat turlari bo‘yicha:;;; aloqa va axborotlashtirish xizmati;118.2;111.1;8.4 moliyaviy xizmatlar;184.9;125.8;13.2 transport xizmati;307.1;104.9;21.8 shu jumladan avtotransport xizmatlari;290.8;104.8;20.7 yashash va ovqatlanish xizmatlari;31.7;112.5;2.2 savdo xizmatlari;428.7;108;30.5 ko‘chmas mulk bilan bog‘liq bo‘lgan xizmatlar;58;109;4.1 ta’lim sohasidagi xizmatlar;44.5;121.5;3.2 sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar;24.3;110.3;1.7 ijara va prokat xizmatlari;36.8;108.4;2.6 kompyuterlarni va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari;61.6;107.2;4.4 boshqa shaxsiy xizmatlar;56.5;107.9;4 me’morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar;13.2;108.8;0.9 boshqa turdagi xizmatlar;38.9;109.8;2.7