[{"id":"1","G1":"Jami xizmatlar","G2":"1404.9","G3":"110.3","G4":"100"},{"id":"2","G1":"Shu jumladan xizmat turlari bo‘yicha:","G2":"","G3":"","G4":""},{"id":"3","G1":"aloqa va axborotlashtirish xizmati","G2":"118.2","G3":"111.1","G4":"8.4"},{"id":"4","G1":"moliyaviy xizmatlar","G2":"184.9","G3":"125.8","G4":"13.2"},{"id":"5","G1":"transport xizmati","G2":"307.1","G3":"104.9","G4":"21.8"},{"id":"6","G1":"shu jumladan avtotransport xizmatlari","G2":"290.8","G3":"104.8","G4":"20.7"},{"id":"7","G1":"yashash va ovqatlanish xizmatlari","G2":"31.7","G3":"112.5","G4":"2.2"},{"id":"8","G1":"savdo xizmatlari","G2":"428.7","G3":"108","G4":"30.5"},{"id":"9","G1":"ko‘chmas mulk bilan bog‘liq bo‘lgan xizmatlar","G2":"58","G3":"109","G4":"4.1"},{"id":"10","G1":"ta’lim sohasidagi xizmatlar","G2":"44.5","G3":"121.5","G4":"3.2"},{"id":"11","G1":"sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar","G2":"24.3","G3":"110.3","G4":"1.7"},{"id":"12","G1":"ijara va prokat xizmatlari","G2":"36.8","G3":"108.4","G4":"2.6"},{"id":"13","G1":"kompyuterlarni va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari","G2":"61.6","G3":"107.2","G4":"4.4"},{"id":"14","G1":"boshqa shaxsiy xizmatlar","G2":"56.5","G3":"107.9","G4":"4"},{"id":"15","G1":"me’morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar","G2":"13.2","G3":"108.8","G4":"0.9"},{"id":"16","G1":"boshqa turdagi xizmatlar","G2":"38.9","G3":"109.8","G4":"2.7"}]