1Jami xizmatlar1404.9110.31002Shu jumladan xizmat turlari bo‘yicha:3aloqa va axborotlashtirish xizmati118.2111.18.44moliyaviy xizmatlar184.9125.813.25transport xizmati307.1104.921.86shu jumladan avtotransport xizmatlari290.8104.820.77yashash va ovqatlanish xizmatlari31.7112.52.28savdo xizmatlari428.710830.59ko‘chmas mulk bilan bog‘liq bo‘lgan xizmatlar581094.110ta’lim sohasidagi xizmatlar44.5121.53.211sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar24.3110.31.712ijara va prokat xizmatlari36.8108.42.613kompyuterlarni va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari61.6107.24.414boshqa shaxsiy xizmatlar56.5107.9415me’morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar13.2108.80.916boshqa turdagi xizmatlar38.9109.82.7