Geologo-razvedka ishlarini samaradorligini oshirish bo'yicha bosh mutaxassis;11;986438;1;Oliy-magistr;24 i.k. Yuridik masalalar bo'yicha bosh mutaxassis;11;986438;1;Oliy-magistr;24 i.k. Bo'lim boshlig'i;12;1085029;1;Oliy;24 i.k. Sektor boshlig'i;11;986438;2;Oliy;24 i.k. Laboratoriya boshlig'i;11;986438;2;Oliy;24 i.k.