[{"id":"1","G1":"Geologo-razvedka ishlarini samaradorligini oshirish bo'yicha bosh mutaxassis","G2":"11","G3":"986438","G4":"1","G5":"Oliy-magistr","G6":"24 i.k."},{"id":"2","G1":"Yuridik masalalar bo'yicha bosh mutaxassis","G2":"11","G3":"986438","G4":"1","G5":"Oliy-magistr","G6":"24 i.k."},{"id":"3","G1":"Bo'lim boshlig'i","G2":"12","G3":"1085029","G4":"1","G5":"Oliy","G6":"24 i.k."},{"id":"4","G1":"Sektor boshlig'i","G2":"11","G3":"986438","G4":"2","G5":"Oliy","G6":"24 i.k."},{"id":"5","G1":"Laboratoriya boshlig'i","G2":"11","G3":"986438","G4":"2","G5":"Oliy","G6":"24 i.k."}]