1Geologo-razvedka ishlarini samaradorligini oshirish bo'yicha bosh mutaxassis119864381Oliy-magistr24 i.k.2Yuridik masalalar bo'yicha bosh mutaxassis119864381Oliy-magistr24 i.k.3Bo'lim boshlig'i1210850291Oliy24 i.k.4Sektor boshlig'i119864382Oliy24 i.k.5Laboratoriya boshlig'i119864382Oliy24 i.k.