Yalpi hududiy mahsulot;3370.3;111.3 Sanoat mahsuloti;1747;133.6 Iste’mol tovarlari;1037.7;137.3 Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi ;1416.4;105.1 Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar;810.6;111.6 Qurilish ishlari;671.1;107.1 Yuk aylanmasi mln. tn-km;533.8;107.2 Yo‘lovchi aylanmasi mln. yo‘lovchi-km;2273.4;104.4 Chakana tovar aylanmasi;1,879.50;112.8 Xizmatlar, jami;1404.9;110.3 Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.;141;159 Eksport;59.1;153.7 Import;81.90000000000001;163.1 Saldo(+/-);-22.8;0