I chorak bo'yicha rejaga muvofiq burg'ulangan quduqlar;100.00%;; Yillik rejaga muvofiq yer osti og'ir turdagi tog'-kon inshoatlari va shurflari o'tilganligi;29.10%;; I chorak bo'yicha rejaga muvofiq yer osti og'ir turdagi tog'-kon inshoatlari va shurflari o'tilganligi;100.00%; ; Yillik rejaga muvofiq yer yuzidagi tog'-kon inshoatlari o'tilganligi;45.20%; ; I chorak bo'yicha rejaga muvofiq yer yuzidagi tog'-kon inshoatlari o'tilganligi;100.00%;;