[{"id":"1","G1":"I chorak bo'yicha rejaga muvofiq burg'ulangan quduqlar","G2":"100.00%","G3":""},{"id":"2","G1":"Yillik rejaga muvofiq yer osti og'ir turdagi tog'-kon inshoatlari va shurflari o'tilganligi","G2":"29.10%","G3":""},{"id":"3","G1":"I chorak bo'yicha rejaga muvofiq yer osti og'ir turdagi tog'-kon inshoatlari va shurflari o'tilganligi","G2":"100.00%","G3":" "},{"id":"4","G1":"Yillik rejaga muvofiq yer yuzidagi tog'-kon inshoatlari o'tilganligi","G2":"45.20%","G3":" "},{"id":"5","G1":"I chorak bo'yicha rejaga muvofiq yer yuzidagi tog'-kon inshoatlari o'tilganligi","G2":"100.00%","G3":""}]