1I chorak bo'yicha rejaga muvofiq burg'ulangan quduqlar100.00%2Yillik rejaga muvofiq yer osti og'ir turdagi tog'-kon inshoatlari va shurflari o'tilganligi29.10%3I chorak bo'yicha rejaga muvofiq yer osti og'ir turdagi tog'-kon inshoatlari va shurflari o'tilganligi100.00% 4Yillik rejaga muvofiq yer yuzidagi tog'-kon inshoatlari o'tilganligi45.20% 5I chorak bo'yicha rejaga muvofiq yer yuzidagi tog'-kon inshoatlari o'tilganligi100.00%