1Xarajatlar - jami1 140 265 11721Ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo’llab-quvvatlashga xarajatlar - jami1,020,269,9273-shu jumladan:41.1Maorif672,463,9745- - umumiy ta’lim521,391,8746- - kadrlar tayyorlash151,072,10071.2Sog’liqni saqlash259,376,19181.3Madaniyat va sport, ommaviy axborot vositalari8,043,5339- - madaniyat va ommaviy axborot vositalari7,894,02210- - sport149,511111.4Fan570,011121.5Ijtimoiy ta’minot3,063,507131.6Bolali oilalarga va kam ta’minlangan oilalarga nafaqalar74,972,319141.7Davlat mukofotlarini to’lash bo’yicha xarajatlar6,512151.8Ijtimoiy ko’nikma markazlari498,690161.9Isitish qozonxonalari va isitish tizimlarini kapital ta’mirlash350,515171.10Imtiyozli kontingentdagi kishilarni bepul tashiganlik uchun trolleybus xo’jaligining zararini qoplash104,698181.11O’zbekiston Respublikasining Tiklanish va taraqqiyot jamg’armasining kreditini qaytarish819,977192Iqtisodiyotga xarajatlar9,250,57020-shu jumladan:212.1Qishloq xo’jaligi vazirligi tashkilotlari7,242,205222.2Obodonlashtirish38,278,775232.3Drenaj ishlari bilan bog’liq xarajatlar2,898,317242.4Chalish suv yo’li texnik uchastkasi1,273253Markazlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirishga xarajatlar30,767,600264Davlat boshqaruv organlarini saqlash13,219,587275Fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlarini saqlash24,528,279286Zahira jamg’armasi1,366,700297Boshqa xarajatlar862,45430-shu jumladan:317.1Mahalliy byudjetdan moliyalashtiriladigan boshqa muassasalar va tadbirlar862,454328Mahalliy byudjetlarga o’tkaziladigan daromadlar354,189,269339Aylanma kassa mablag’i me’yori5,974,500