Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi, mlrd.so'm;2 407,20;99,8 Sanoat, mlrd.so'm;1 119,80;52,1 Qurilish, mlrd.so'm;853;93,5 Chakana savdo, mlrd.so'm;2 745,90;94,5 Yuk tashish, mln tn.;34,1;13,2 Yo'lovchi tashish, mln.kishi;199,8;2,3 Eksport, ming AQSH.doll.;88 406,20;65,4 Import ming. AQSH.doll.;61 836,30;81,6