[{"id":"1","G1":"Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi, mlrd.so'm","G2":"2 407,20","G3":"99,8\r"},{"id":"2","G1":"Sanoat, mlrd.so'm","G2":"1 119,80","G3":"52,1\r"},{"id":"3","G1":"Qurilish, mlrd.so'm","G2":"853","G3":"93,5\r"},{"id":"4","G1":"Chakana savdo, mlrd.so'm","G2":"2 745,90","G3":"94,5\r"},{"id":"5","G1":"Yuk tashish, mln tn.","G2":"34,1","G3":"13,2\r"},{"id":"6","G1":"Yo'lovchi tashish, mln.kishi","G2":"199,8","G3":"2,3\r"},{"id":"7","G1":"Eksport, ming AQSH.doll.","G2":"88 406,20","G3":"65,4\r"},{"id":"8","G1":"Import ming. AQSH.doll.","G2":"61 836,30","G3":"81,6\r"}]