1Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi, mlrd.so'm2 407,2099,8 2Sanoat, mlrd.so'm1 119,8052,1 3Qurilish, mlrd.so'm85393,5 4Chakana savdo, mlrd.so'm2 745,9094,5 5Yuk tashish, mln tn.34,113,2 6Yo'lovchi tashish, mln.kishi199,82,3 7Eksport, ming AQSH.doll.88 406,2065,4 8Import ming. AQSH.doll.61 836,3081,6