[{"id":"1","G1":"Uzb","G2":"Ozbekiston Respublikasi qayta tiklash va rivojlantirish fondi ","G3":"48.11"},{"id":"2","G1":"Uzb","G2":"Ozbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi","G3":"16.22"},{"id":"3","G1":"Ru","G2":"Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан","G3":"48.11"},{"id":"4","G1":"Ru","G2":"Министерство финансов Республики Узбекистан","G3":"16.22"}]