Umumiy kapital;3 119,40 shu jumladan: Ustav kapitali;2 098,80 Jami aktivlar;25 976,80 Vakillik hisobvarag'idagi mablag'lar;747,50 Kassadagi mablag'lar;201,7 Majburiy zahira hisobvarag'idagi mablag'lar;19,2 Kredit qo'yilmalari;19 959,10 Horijiy valyutada berilgan kreditlar;15 140,20 Ipoteka kreditlari;869,3 Istemol kreditlari;194,1 Mikrokreditlar;262,6 Qimmatbaho qog'ozlar va investitsiyalar portfeli;278,4 Jalb qilingan depozitlar hajmi;7 365,20 Aholi omonatlari;1 049,53 Bank tomonidan chiqarilgan qimmatbaho qog'ozlar;180,20 Bank foydasi; Mijozlar bazasi (dona);2 033 431 shundan: jismoniy shaxslar (omonatchilar);1 988 346 Filiallar soni;26 Minibanklar soni;77