[{"id":"1","G1":"Umumiy kapital","G2":"3 119,40\r"},{"id":"2","G1":"shu jumladan: Ustav kapitali","G2":"2 098,80\r"},{"id":"3","G1":"Jami aktivlar","G2":"25 976,80\r"},{"id":"4","G1":"Vakillik hisobvarag'idagi mablag'lar","G2":"747,50\r"},{"id":"5","G1":"Kassadagi mablag'lar","G2":"201,7\r"},{"id":"6","G1":"Majburiy zahira hisobvarag'idagi mablag'lar","G2":"19,2\r"},{"id":"7","G1":"Kredit qo'yilmalari","G2":"19 959,10\r"},{"id":"8","G1":"Horijiy valyutada berilgan kreditlar","G2":"15 140,20\r"},{"id":"9","G1":"Ipoteka kreditlari","G2":"869,3\r"},{"id":"10","G1":"Istemol kreditlari","G2":"194,1\r"},{"id":"11","G1":"Mikrokreditlar","G2":"262,6\r"},{"id":"12","G1":"Qimmatbaho qog'ozlar va investitsiyalar portfeli","G2":"278,4\r"},{"id":"13","G1":"Jalb qilingan depozitlar hajmi","G2":"7 365,20\r"},{"id":"14","G1":"Aholi omonatlari","G2":"1 049,53\r"},{"id":"15","G1":"Bank tomonidan chiqarilgan qimmatbaho qog'ozlar","G2":"180,20\r"},{"id":"16","G1":"Bank foydasi","G2":"\r"},{"id":"17","G1":"Mijozlar bazasi (dona)","G2":"2 033 431\r"},{"id":"18","G1":"shundan: jismoniy shaxslar (omonatchilar)","G2":"1 988 346\r"},{"id":"19","G1":"Filiallar soni","G2":"26\r"},{"id":"20","G1":"Minibanklar soni","G2":"77\r"}]