1Umumiy kapital3 119,40 2shu jumladan: Ustav kapitali2 098,80 3Jami aktivlar25 976,80 4Vakillik hisobvarag'idagi mablag'lar747,50 5Kassadagi mablag'lar201,7 6Majburiy zahira hisobvarag'idagi mablag'lar19,2 7Kredit qo'yilmalari19 959,10 8Horijiy valyutada berilgan kreditlar15 140,20 9Ipoteka kreditlari869,3 10Istemol kreditlari194,1 11Mikrokreditlar262,6 12Qimmatbaho qog'ozlar va investitsiyalar portfeli278,4 13Jalb qilingan depozitlar hajmi7 365,20 14Aholi omonatlari1 049,53 15Bank tomonidan chiqarilgan qimmatbaho qog'ozlar180,20 16Bank foydasi 17Mijozlar bazasi (dona)2 033 431 18shundan: jismoniy shaxslar (omonatchilar)1 988 346 19Filiallar soni26 20Minibanklar soni77