Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar;810.6;112.1;100 shu jumladan;;; Markazlashgan investitsiyalar:;141.4;140.6;17.4 byudjet mablag‘lari;61.4;137.3;7.6 davlat maqsadli fond mablag‘lari;40.9;96.59999999999999;5 tiklanish va taraqqiyot fondi mablag‘lari;16.4;-;2 hukumat kafolati ostida chet el kreditlari;22.7;286.1;2.8 Markazlashmagan investitsiyalar;669.2;107.6;82.59999999999999 korxonalarning o‘z mablag‘lari;144.1;114.9;17.8 aholi mablag‘lari;356.6;107;44 to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiya va kreditlar;47.8;0.5;5.9 tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag‘lari;120.7;101.2;14.9