[{"id":"1","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar","G2":"810.6","G3":"112.1","G4":"100"},{"id":"2","G1":"shu jumladan","G2":"","G3":"","G4":""},{"id":"3","G1":"Markazlashgan investitsiyalar:","G2":"141.4","G3":"140.6","G4":"17.4"},{"id":"4","G1":"byudjet mablag‘lari","G2":"61.4","G3":"137.3","G4":"7.6"},{"id":"5","G1":"davlat maqsadli fond mablag‘lari","G2":"40.9","G3":"96.59999999999999","G4":"5"},{"id":"6","G1":"tiklanish va taraqqiyot fondi mablag‘lari","G2":"16.4","G3":"-","G4":"2"},{"id":"7","G1":"hukumat kafolati ostida chet el kreditlari","G2":"22.7","G3":"286.1","G4":"2.8"},{"id":"8","G1":"Markazlashmagan investitsiyalar","G2":"669.2","G3":"107.6","G4":"82.59999999999999"},{"id":"9","G1":"korxonalarning o‘z mablag‘lari","G2":"144.1","G3":"114.9","G4":"17.8"},{"id":"10","G1":"aholi mablag‘lari","G2":"356.6","G3":"107","G4":"44"},{"id":"11","G1":"to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiya va kreditlar","G2":"47.8","G3":"0.5","G4":"5.9"},{"id":"12","G1":"tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag‘lari","G2":"120.7","G3":"101.2","G4":"14.9"}]