1Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar810.6112.11002shu jumladan3Markazlashgan investitsiyalar:141.4140.617.44byudjet mablag‘lari61.4137.37.65davlat maqsadli fond mablag‘lari40.996.5999999999999956tiklanish va taraqqiyot fondi mablag‘lari16.4-27hukumat kafolati ostida chet el kreditlari22.7286.12.88Markazlashmagan investitsiyalar669.2107.682.599999999999999korxonalarning o‘z mablag‘lari144.1114.917.810aholi mablag‘lari356.61074411to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiya va kreditlar47.80.55.912tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag‘lari120.7101.214.9