2007/2008;67.9;32.1;43.4;56.6;39.3;60.7 2008/2009;69.3;30.7;46.4;53.6;37.7;62.3 2009/2010;70.5;29.5;53.5;46.5;35.0;65.0 2010/2011;70.4;29.6;52.6;47.2;38.2;61.8 2011/2012;69.7;30.3;52.6;47.4;38.3;61.7 2012/2013;70.2;29.8;53.1;46.9;41.9;58.1 2013/2014;67.9;32.1;52.9;47.1;42.6;57.4 2014/2015;71.2;28.8;54.3;45.7;41.2;58.8 2015/2016;70.6;29.4;54.8;45.2;42.4;57.6 * 2009/2010 o`quv yilidan boshlab o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limi muassasalaridagi ayol o`qituvchilar hisobi shtatdagi o`qituvchilar sonidan ko`zda tutilgan;;;;;; * С 2009/2010 учебного года учет женщин преподавателей в средних специальных, профессиональных образовательных учреждениях предусмотрен из числа штатных преподавателей;;;;;;