[{"id":"1","G1":"2007/2008","G2":"67.9","G3":"32.1","G4":"43.4","G5":"56.6","G6":"39.3","G7":"60.7"},{"id":"2","G1":"2008/2009","G2":"69.3","G3":"30.7","G4":"46.4","G5":"53.6","G6":"37.7","G7":"62.3"},{"id":"3","G1":"2009/2010","G2":"70.5","G3":"29.5","G4":"53.5","G5":"46.5","G6":"35.0","G7":"65.0"},{"id":"4","G1":"2010/2011","G2":"70.4","G3":"29.6","G4":"52.6","G5":"47.2","G6":"38.2","G7":"61.8"},{"id":"5","G1":"2011/2012","G2":"69.7","G3":"30.3","G4":"52.6","G5":"47.4","G6":"38.3","G7":"61.7"},{"id":"6","G1":"2012/2013","G2":"70.2","G3":"29.8","G4":"53.1","G5":"46.9","G6":"41.9","G7":"58.1"},{"id":"7","G1":"2013/2014","G2":"67.9","G3":"32.1","G4":"52.9","G5":"47.1","G6":"42.6","G7":"57.4"},{"id":"8","G1":"2014/2015","G2":"71.2","G3":"28.8","G4":"54.3","G5":"45.7","G6":"41.2","G7":"58.8"},{"id":"9","G1":"2015/2016","G2":"70.6","G3":"29.4","G4":"54.8","G5":"45.2","G6":"42.4","G7":"57.6"},{"id":"10","G1":"* 2009/2010 o`quv yilidan boshlab o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limi muassasalaridagi ayol o`qituvchilar hisobi shtatdagi o`qituvchilar sonidan ko`zda tutilgan","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":""},{"id":"11","G1":" * С 2009/2010 учебного года учет женщин преподавателей в средних специальных, профессиональных образовательных учреждениях предусмотрен из числа штатных преподавателей","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":null}]