Uzb;Jami o`quvchilar;2262.1;2408.6;100.0;100.0;51.6 Uzb;shahar joylarda;1177.7;1294.5;100.0;100.0;52.4 Uzb;qishloq joylarda;1084.4;1114.1;100.0;100.0;50.7 Uzb;shu jumladan:;;;;; Uzb;1-4 sinf o`quvchilari;1090.2;1161.6;48.2;48.2;51.6 Uzb;shahar joylarda;571.9;622.7;48.6;48.1;52.1 Uzb;qishloq joylarda;518.3;538.9;47.8;48.4;51.0 Uzb;5-9 sinf o`quvchilari;1164.6;1235.8;51.5;51.3;51.5 Uzb;shahar joylarda;599.0;661.5;50.9;51.1;52.5 Uzb;qishloq joylarda;565.6;574.3;52.2;51.6;50.4 Uzb;10-11 sinf o`quvchilari;;-;-;-;- Uzb;shahar joylarda;;-;-;-;- Uzb;qishloq joylarda;;-;-;-;- Uzb;aqliy yoki jismoniy o`sishda nuqsonlari bor bolalar uchun mo`ljallangan maktab va sinflardagi o`quvchilar;7.3;11.2;0.3;0.5;60.6 Uzb;shahar joylarda;6.8;10.4;0.6;0.8;60.5 Uzb;qishloq joylarda;0.5;0.8;0.0;0.1;61.2 Uzb;Jami o`qituvchilar (o`rindoshlarsiz);271.8;113.2;100.0;100.0;29.4 Uzb;shahar joylarda;136.2;38.3;50.1;33.9;22.0 Uzb;qishloq joylarda;135.6;74.9;49.9;66.1;35.6 Ru;Всего учащихся;2262.1;2408.6;100.0;100.0;51.6 Ru;в городской местности;1177.7;1294.5;100.0;100.0;52.4 Ru;в сельской местности;1084.4;1114.1;100.0;100.0;50.7 Ru;в том числе;;;;; Ru;учащихся 1 – 4 классов;1090.2;1161.6;48.2;48.2;51.6 Ru;в городской местности;571.9;622.7;48.6;48.1;52.1 Ru;в сельской местности;518.3;538.9;47.8;48.4;51.0 Ru;учащихся 5 – 9 классов;1164.6;1235.8;51.5;51.3;51.5 Ru;в городской местности;599.0;661.5;50.9;51.1;52.5 Ru;в сельской местности;565.6;574.3;52.2;51.6;50.4 Ru;учащихся 10 – 11 классов;;-;-;-;- Ru;в городской местности;;-;-;-;- Ru;в сельской местности;;-;-;-;- Ru;учащихся школ и классов для детей с недостатками умственного или физического развития;7.3;11.2;0.3;0.5;60.6 Ru;в городской местности;6.8;10.4;0.6;0.8;60.5 Ru;в сельской местности;0.5;0.8;0.0;0.1;61.2 Ru;Всего учителей (без совместителей);271.8;113.2;100.0;100.0;29.4 Ru;в городской местности;136.2;38.3;50.1;33.9;22.0 Ru;в сельской местности;135.6;74.9;49.9;66.1;35.6