2007/2008;493.7;238.6;255.1;48.3;51.7 2008/2009;483.8;234.6;249.2;48.5;51.5 2009/2010;489.3;235.5;253.8;48.1;51.9 2010/2011;480.3;231.5;248.8;48.2;51.8 2011/2012;497.8;240.7;257.1;48.3;51.7 2012/2013;507.4;245.5;261.9;48.4;51.6 2013/2014;534.0;258.0;276.0;48.3;51.7 2014/2015;582.5;280.9;301.6;48.2;51.8 2015/2016;622.5;300.2;322.3;48.2;51.8 * aqliy yoki jismoniy o`sishda nuqsonlari bor bolalar uchun mo`ljallangan maktab va sinflarda o`qiydigan bolalarsiz;;;;; * Без учащихся школ и классов с недостатками умственного или физического развития;;;;;