[{"id":"1","G1":"2007/2008","G2":"493.7","G3":"238.6","G4":"255.1","G5":"48.3","G6":"51.7"},{"id":"2","G1":"2008/2009","G2":"483.8","G3":"234.6","G4":"249.2","G5":"48.5","G6":"51.5"},{"id":"3","G1":"2009/2010","G2":"489.3","G3":"235.5","G4":"253.8","G5":"48.1","G6":"51.9"},{"id":"4","G1":"2010/2011","G2":"480.3","G3":"231.5","G4":"248.8","G5":"48.2","G6":"51.8"},{"id":"5","G1":"2011/2012","G2":"497.8","G3":"240.7","G4":"257.1","G5":"48.3","G6":"51.7"},{"id":"6","G1":"2012/2013","G2":"507.4","G3":"245.5","G4":"261.9","G5":"48.4","G6":"51.6"},{"id":"7","G1":"2013/2014","G2":"534.0","G3":"258.0","G4":"276.0","G5":"48.3","G6":"51.7"},{"id":"8","G1":"2014/2015","G2":"582.5","G3":"280.9","G4":"301.6","G5":"48.2","G6":"51.8"},{"id":"9","G1":"2015/2016","G2":"622.5","G3":"300.2","G4":"322.3","G5":"48.2","G6":"51.8"},{"id":"10","G1":"* aqliy yoki jismoniy o`sishda nuqsonlari bor bolalar uchun mo`ljallangan maktab va sinflarda o`qiydigan bolalarsiz","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":""},{"id":"11","G1":"* Без учащихся школ и классов с недостатками умственного или физического развития","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":null}]