Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi, mlrd.so'm;222,2;97,4 Sanoat, mlrd.so'm;279,7;43,9 Qurilish, mlrd.so'm;225,2;95,3 Chakana savdo, mlrd.so'm;689,5;93,7 Yuk tashish, mln tn.;4,3;77,4 Yo'lovchi tashish, mln.kishi;45,4;80,8 Eksport, ming AQSH.doll.;17770,1;- Import ming. AQSH.doll.;15615,7;-