[{"id":"1","G1":"Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi, mlrd.so'm","G2":"222,2","G3":"97,4\r"},{"id":"2","G1":"Sanoat, mlrd.so'm","G2":"279,7","G3":"43,9\r"},{"id":"3","G1":"Qurilish, mlrd.so'm","G2":"225,2","G3":"95,3\r"},{"id":"4","G1":"Chakana savdo, mlrd.so'm","G2":"689,5","G3":"93,7\r"},{"id":"5","G1":"Yuk tashish, mln tn.","G2":"4,3","G3":"77,4\r"},{"id":"6","G1":"Yo'lovchi tashish, mln.kishi","G2":"45,4","G3":"80,8\r"},{"id":"7","G1":"Eksport, ming AQSH.doll.","G2":"17770,1","G3":"-\r"},{"id":"8","G1":"Import ming. AQSH.doll.","G2":"15615,7","G3":"-\r"}]