1Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi, mlrd.so'm222,297,4 2Sanoat, mlrd.so'm279,743,9 3Qurilish, mlrd.so'm225,295,3 4Chakana savdo, mlrd.so'm689,593,7 5Yuk tashish, mln tn.4,377,4 6Yo'lovchi tashish, mln.kishi45,480,8 7Eksport, ming AQSH.doll.17770,1- 8Import ming. AQSH.doll.15615,7-