[{"id":"1","G1":"Investitsiyalarni jalb qilish va investitsiya loyihalarini monitoring qilish bo'limi ","G2":" Bo'lim boshlig'i o'rinbosari","G3":"1","G4":"5 yil","G5":"255-48-70","G7":"hr@oziq-ovqat.uz\r"},{"id":"2","G1":"Marketing va reklama bo'limi","G2":"Bo'lim boshlig'i","G3":"1","G4":"5 yil","G5":"255-48-70","G7":"hr@oziq-ovqat.uz\r"},{"id":"3","G1":"Go'sht-sut mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish boshqarmasi","G2":" Bosh mutaxassis","G3":"1","G4":"5 yil","G5":"255-48-70","G7":"hr@oziq-ovqat.uz\r"},{"id":"4","G1":"","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G7":"\r"},{"id":"5","G1":"","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G7":"\r"},{"id":"6","G1":"","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G7":"\r"}]