Davlat investitsiya loyihalari-2017;46;96.60 PQ-2505;180;595.89 PQ-2716;254;144.18