[{"id":"1","G1":"Uzb","G2":"western union","G3":"fuqaro pasporti bilan birga","G4":"tarif setkasi asosida"},{"id":"2","G1":"Uzb","G2":"interexpress","G3":"fuqaro pasporti bilan birga","G4":"tarif setkasi asosida"},{"id":"3","G1":"Uzb","G2":"blizko","G3":"fuqaro pasporti bilan birga","G4":"tarif setkasi asosida"},{"id":"4","G1":"Uzb","G2":"золотая корона","G3":"fuqaro pasporti bilan birga","G4":"1%-2,5%"},{"id":"5","G1":"Uzb","G2":"unistream","G3":"fuqaro pasporti bilan birga","G4":"0,1%-2,5%"},{"id":"6","G1":"Uzb","G2":"Узбекистан экспресс","G3":"fuqaro pasporti bilan birga","G4":"tarif setkasi asosida"},{"id":"7","G1":"Ru","G2":"western union","G3":"по паспорту","G4":"по тарифу"},{"id":"8","G1":"Ru","G2":"interexpress","G3":"по паспорту","G4":"по тарифу"},{"id":"9","G1":"Ru","G2":"blizko","G3":"по паспорту","G4":"по тарифу"},{"id":"10","G1":"Ru","G2":"золотая корона","G3":"по паспорту","G4":"1%-2,5%"},{"id":"11","G1":"Ru","G2":"unistream","G3":"по паспорту","G4":"0,1%-2,5%"},{"id":"12","G1":"Ru","G2":"Узбекистан экспресс","G3":"по паспорту","G4":"по тарифу"}]