1Uzbwestern unionfuqaro pasporti bilan birgatarif setkasi asosida2Uzbinterexpressfuqaro pasporti bilan birgatarif setkasi asosida3Uzbblizkofuqaro pasporti bilan birgatarif setkasi asosida4Uzbзолотая коронаfuqaro pasporti bilan birga1%-2,5%5Uzbunistreamfuqaro pasporti bilan birga0,1%-2,5%6UzbУзбекистан экспрессfuqaro pasporti bilan birgatarif setkasi asosida7Ruwestern unionпо паспортупо тарифу8Ruinterexpressпо паспортупо тарифу9Rublizkoпо паспортупо тарифу10Ruзолотая коронапо паспорту1%-2,5%11Ruunistreamпо паспорту0,1%-2,5%12RuУзбекистан экспресспо паспортупо тарифу