Uzb;Bank plastik kartalar (UzCard);“O‘zkart” tizimi a’zosi tomonidan emissiya qilingan, personalizatsiyalangan, to‘lov vositasi sifatida ishlatiladigan va o‘z saqlovchisiga bank hisobvarag‘idagi mablag‘lari doirasida operatsiyalarni, jumladan, hisobvaraq orqali naqd pulsiz hisob – kitoblarni (to‘lovlarni) amalga oshirish, undan naqd pul mablag‘larini va bank kreditini olish imkonini beruvchi bank plastik kartochkasi. Uzb;Xalqaro plastik kartalar (Visa);Bugungi kunda bankimiz tomonidan mijozlar uchun milliy valutadagi Visa Electron, Visa Classic va AQSh dollaridagi Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold hamda yuridik shaxlar uchun mo‘ljallangan milliy valutadagi Visa Business korporativ plastik kartochkalari muomalaga chiqarilmoqda. Ru;Банковская пластиковая карточка (UzCard);Банковская пластиковая карточка (БПК) – это эмитированная и персонализированная со стороны участника системы «Узкарт», а так же используемая в качестве платежного инструмента банковская пластиковая карточка, позволяющая своему держателю в рамках средств банковского карточного счета осуществлять операции, в частности проводить безналичные расчеты (платежи) через картсчет, получать наличные денежные средства и дающая возможность получения кредита. Ru;Международные пластиковые карточки VISA;Владельцы чиповых карт Visa Classic и Visa Gold Узпромстройбанка, имеют возможность открывать счета в иностранной валюте (доллары США), что дает возможность использования пластиковых карт во всех точках обслуживания как на территории Республики Узбекистан, так и за рубежом.