Demokratik va xuquqiy jamiyatni ma’naviy-ahloqiy va madaniy rivojlantirish, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish Energetika, energiya va resurstejamkorlik Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish Axborotlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish Qishloq xo'jaligi, biotexnologiya, ekologiya va atrof-muhit muhofazasi Tibbiyot va farmakologiya Kimyo texnologiyalari va nanotexnologiyalar Yer to'g'risidagi fanlar (geologiya, geofizika, seysmologiya va mineral xom-ashyoni qayta ishlash)