[{"id":"1","G1":"Demokratik va xuquqiy jamiyatni ma’naviy-ahloqiy va madaniy rivojlantirish, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish"},{"id":"2","G1":"Energetika, energiya va resurstejamkorlik"},{"id":"3","G1":"Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish"},{"id":"4","G1":"Axborotlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish"},{"id":"5","G1":"Qishloq xo'jaligi, biotexnologiya, ekologiya va atrof-muhit muhofazasi"},{"id":"6","G1":"Tibbiyot va farmakologiya"},{"id":"7","G1":"Kimyo texnologiyalari va nanotexnologiyalar"},{"id":"8","G1":"Yer to'g'risidagi fanlar (geologiya, geofizika, seysmologiya va mineral xom-ashyoni qayta ishlash)"}]