1Demokratik va xuquqiy jamiyatni ma’naviy-ahloqiy va madaniy rivojlantirish, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish2Energetika, energiya va resurstejamkorlik3Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish4Axborotlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish5Qishloq xo'jaligi, biotexnologiya, ekologiya va atrof-muhit muhofazasi6Tibbiyot va farmakologiya7Kimyo texnologiyalari va nanotexnologiyalar8Yer to'g'risidagi fanlar (geologiya, geofizika, seysmologiya va mineral xom-ashyoni qayta ishlash)