Doktorantlar (Jami);1352 Doktorantlar (1 kurs);468 Doktorantlar (2 kurs);432 Doktorantlar (3 kurs);452 X Innovatsiya yarmarkasida imzolangan shartnomalar;459