1g.Tashkent3674122Andizhanskaya oblast'1 7121163Buharskaya oblast'4441444Dzhizakskaya oblast'1961315Kashkadar'inskaya oblast'6374896Navoijskaya oblast'2822597Namanganskaya oblast'21461588Samarkandskaya oblast'12391999Surxandar'inskaya oblast'1768010Syrdar'inskaya oblast'13420411Tashkentskaya oblast'105449012Ferganskaya oblast'255537113Xorezmskaya oblast'20320414Respublika Karakalpakstan77554915Respublika Uzbekistan119203806